Whitireia Polytechnic - Titahi Bay Road (opposite)